1 parcã e un baþ
ªugubãþ.
Poartã chipiul tras,
Cu cozorocul pe nas.

2 se-ndoaie uºor
Pe picior,
Gatul, vezi, e cam aºa
Cum il are lebãda.

3 a fost un ineluº
Pe deget invartecuº.
Meºterul l-a rupt in douã
Sã-i dea folosinþã nouã.

4 scaun ar pãrea.
Cu spãtarul in podea
ªi picioarele in sus.
Cine oare-aºa l-a pus?

5 se pare cã mã-nºel,
E o secerã de-oþel.
Dar, deºi unealta-i nouã,
Coada ei e frantã-n douã.

6 e un melc rotit
in casuþa rãsucit.
Parcã-ar vrea sã se rãstoarne
ªi sa scoat-n grabã coarne.

7 parcã-ar fi o coasã.
Nu vã temeþi, nu-i tãioasã.
Are coadã lungã,
Sã-i ajungã.

8 e-aºa ca un colac
Cu miere, cu mac.
Nu-l mancaþi,
Cã vã-nºelaþi.

9 un carlig sã fie?
Cine ºtie?
Este greu de-asemuit.
Dar e nouã, negreºit.

10 vã trimite vestea
Cã s-a incheiat povestea
ªi-a semnat, precum imi pare:
Un bãþ c-un covrig la spinare.