Alfabetul este bun
cã-ne-nvaþã toate.
A- e apa cu sãpun!
B- e bunãtate.

M- e muncã, Z- e zel.
V- e voioºie.
Alfabetul, doar Gigel
În alt fel îl ºtie:

A- e-absenþã pentru el
ºi nemotivatã.
B- bomboanã caramel
C- e ciocolatã.

F- fondante-ar însemna
P- ghiciþi?- praline.
ªi aºa, ce va urma :
S- sunt savarine.

De la A panã la zet
Pentru el se ºtie-
E întregul alfabet
O cofetãrie.