Oana a primit o carte;
Pozele-s frumoase foarte.

Uite-un þurþur, o albinã,
O broscuþã, o tulpinã,

Uite-un munte, uite-un pom,
O cãsuþã ºi un om.

Poze sunt nenumãrate-
ªi-încã toate-s colorate.

Lângã ele, niºte rânduri…
Oana noastrã stã pe gânduri:

Cât mai e pân-o sã creascã
ªi-o sã-nveþe sã citeascã?