Într-o lungã zi de varã
Cu parfum de trandafir
Se întâmplã ca sã -mi parã
C-am în curte -un musafir.

ªi pãºind încet, furiº
Spre portiþa încuiatã,
Am surprins într-un tufiº
Iepuroaica -nfometatã.

În lãbuþe strâns þinea
Frunze moi de varzã
De Grivei nici cã-i pãsa
Cã avea curtea in pazã.

Din pãdure, þup pe drum
Poposise în grãdinã.
ªi rodea cu poftã acum
Morcovi mari sub luna plinã.

Dar privind cu duioºie
Cum stãtea în loc miratã,
Iepuroiaca cenuºie,
Am iertat-o dintr-o datã!