De dã lânã, caº ºi urdã,
Miei gingaºi ºi blânzi, ce zburdã.
ªtie bine fiecare,
Cât e de folositoare.
De-i þurcanã ori þigaie
ªi cã se numeºte…oaie?