Iepuraºii Hop ºi Þup
La sãrit s-au intrecut,
Mai mic, Þup, s-a procopsit
C-un cucui afurisit.
– Þup, bãiete ce-ai fãcut?
– N-am nimic, mi-a ºi trecut!
Frate dragã, ia priveºte,
Ghem-de-ace se grãbeºte!
– Hei, prietene arici
Nu ne spui ce faci pe aici?
– in poiana din pãdure
Vreau sã strang ciuperci ºi mure.
– Ai aºa o labã micã,
De-abia intrã o furnicã!
– ªi n-ai coº, ºi nici gãleatã
Cum le duci toate deodatã?
Intrebã ºi Þup mirat.
Ariciul s-a supãrat :
– Iatã, þepii din spinare
La ce mã ajutã oare?
Mã fac ghem ºi de indatã
Strang ciupercãria toatã.