Cred cã mã cunoaºteþi bine,
Eu sunt lupul cel vestit.
ªi pe iezi, ºi pe Scufiþã,
Imediat i-am înghiþit.

 


Mi-a venit de hac cumãtra,
ªi vânãtorul iscusit,
Dar sã ºtiþi de-acum prieteni,
Jur pe pãr, m-am cuminþit!