Este iarnã, ce minune,
Pomi din zahãr,

De cristal,
Câmpul,

Iazul ca oglinda

ªi imensul policandru
De pe cer,
Ca pentru bal,
Luminiþele-ºi aprinde..

Numai luna nu se prinde
Încã-n horã…

Animale
Fel de fel se-adunã-n vale
ªi pe deal.

De prin coclauri
Ies cei mai cuminþi balauri:

Lupi ºi vulpi,
Uniþi de-o vrajã,
Stând – o noapte doar –
De strajã,
Ca sã poatã dãnþui,
Vesel,
Cine va dori…

Prin vãzduh,
Zburând, ca ziua,
Pãsãrile, îmbãtate.

Din crenguþã în crenguþã,
Veveriþe deºuchiate,
Rãsturnând,
De fericire,
Pudriera cu zãpadã
Peste-un iepuraº ieºit
Þup,
Minunea sã o vadã.

– Poate dau de un prieten…
A zis el, însufleþit…

– De-un prieten, rosti gândul
ªi pieri neauzit…

– De-o prietenã, mai bine…

– De-o prietenã…

– Pe mine,
Ce mã mirã foarte tare…

– Ce mã mirã, ce mã mirã…

– Foarte tare!

– Foarte tare…

– E cã luna – pe luminã! –
Nu rã…

– Nu rã…

– Nu rãsare…

Dar, când luna rãsãri,
Colo, lângã o vâlcea,
Iepuraºul o zbughi,
Urmãrit, brrr, de ceva
Imens,
Negru
ªi cu coarne,
Gata, gata sã-l rãstoarne,
Ca pe-un bulgãre.

Ce zic?

Cãzu singur,
Cât de mic
ªi de speriat, se pare,
Fu de umbra-i;

Arãtare,

Ce-l lãsã fãrã suflare…