Animalele din curte
Au dat veste printre semeni
Sã se-adune cât mai multe
Lângã corcoduºii gemeni.
Vor s-aleagã, de se poate
Un cocoº sau vreo felinã
Sã le fie ºef la toate
În supunere deplinã.
Se organizeazã-n grupuri
Dupã talie ºi neamuri
Fac pariuri, pronosticuri
Alianþe cu tam-tam-uri.
Porcul vrea sã fie lider.
Cã e gras ºi chiar isteþ
Prin curte sã umble liber
Scãpând astfel de coteþ.
Þine un discurs claponul
Despre eticã ºi zel.
Sã ocupe chiar el tronul
Nu i-ar displãcea defel.
Reginã de s-ar putea,
Vrea sã fie oaia neagrã
ªi tare mult i-ar plãcea
Pe la serate sã meargã.
Comitet ar vrea gâscanul.
Cã încojurat de gâºte
Care îi susþin elanul
Va fi liber sã se miºte.
Mai degrabã împãrat
Se precipitã mãgarul.
De muncã s-a sãturat
Împlineascã-i-se harul.
Iar un pui de curcã ºleampãt
Piuind se umflã-n pene
Vrea sã punã certei capãt
Sã se culce mai devreme.
Cum discuþia-i banalã
Se retrag mergând alene
N-au cãzut la învoialã
Dar mai e ºi mâine vreme.