Câþ-pisoi plonjeazã-n cadã
sigur, doritor sã vadã
de ce-i plinã ea cu lapte
cum visase el azi-noapte

ºi a gustat, mai sã se-nece
din spuma cu apã rece
acum miaunã ºi plânge
ºi lãbuþele îºi frânge.

este ud ºi-i este teamã
de ce-a pãþit cãzând în vanã
l-am clãtit ºi l-am uscat
ºi desigur, l-am certat.

mãi pisoi ! nu eºti prudent
ºi mai eºti ºi neatent !
cãci ºtii bine, dimineaþa,
mai întâi sã faca piaþa.

gospodina-ºi pregãteºte
treaba ei gospodãreºte
înmoaie rufe ºi spre searã
în maºina ea le spalã.

dar nu-nseamnã cã sub spumã
a ascuns mâncare bunã
laptele este-n castron
pus cu grijã din bidon.

am înþeles ! rãspunde mâþul
parcã domolind sughiþul
ºi adoarme dus pe-o hainã
liniºtit dupã-aºa spaimã.