Puii mamii, pui,pui,pui,
Are cloºca ºapte pui:
Cinci pestriþi, unul bãlþat,
Numai unul e moþat
ªi curat ºi încãlþat.

– Spune-mi, puiule, ºi mie
De ce-þi face numai þie
Mama ta, ciorapi ºi ghete,
ªi îþi leagã moþ în plete?

Oare frãþiorii tãi
Sunt aºa de proºti ºi rãi,
Sau cã poate mama ta
O fi leneºã, ori rea?

Spune puiul: – Mama mea
Nu-i nici leneºã, nici rea,
Dar e tristã, vai de ea,
Cãci îi fac ruºine multã
Fraþii mei ºi n-o ascultã,
Cã de-i cheamã, fug pe-afarã,
ªi de-i prinde, plâng ºi zbiarã,
ªi de-aceea-s nespãlaþi
ªi desculþi ºi nemoþaþi.

Dar eu stau cu mama mea
ªi mi-e drag s-ascult de ea;
ªi de-aceea sunt moþat
Cã-s cuminte ºi curat.