Iepuraºilor li-i datã
O problemã complicatã.
ªi în bãnci perechi – perechi,
Scriu pe frunze de curechi
Tot cu morcovi subþirei:
Un fel de creion la ei.
Unul de atât gândit,
Stã în bancã neclintit
Cu creionul dus la gurã,
Necãjit fãrã mãsurã,
ªi tot catã în plafon
ªi tot roade din creion.