Dumnezeu ne dã de-a gata
Totul chibzuit ºi bine.
Calul este pentru tata,
Mânzul este pentru mine.

*

Mi-ar plãcea sã fiu curcan,
Sã scot moþul din sprâncene
Ca un turc un iatagan,
Sã mã umflu gros, în pene.

*

Aºa câine vreau ºi eu
Sã fie prietenul meu.
Nu m-aº teme de nimic
Cã sunt cârn, fricos ºi mic.