Pisoiaºul meu simpatic
Dã mereu cozii ocol
Este foarte nebunatic
ªi îl cheamã Rostogol.

Cã mereu se tãvãleºte
Ca un înnãscut atlet
Are, ºi nu-i prisoseºte,
Timp de joacã berechet.

Savureazã tot lãpticul
Delicat, lângã mãsuþã,
Apoi îºi spalã boticul
Cu pufoasa lui lãbuþã.

El nu seamãnã cu alþii,
Nu prinde ºoareci deloc,
Are alte înclinaþii
Cã e locatar la bloc.

Mângâie prieteneºte
Un ºoarece bibelou
ªi pe urmã se zgâieºte
La ºoarecii din tablou.