Cãþeluºule,sã-mi spui,
Unde-i laptele, cã nu-i!
Cine mi-a umblat în oalã
De-o gãsesc acuma goalã?

Care-i hoþul, n-oi fi tu?
Dai din coadã, zici cã nu.
Eºti murdar de lapte tot,
ªi pe coadã, ºi pe bot!