ªoarecii
Unde-i mâþa sã ne vadã,
Sã ne vadã, sã nu creadã?
Chiþ-chiþ-chiþ!
Chiþ-chiþ-chiþ!
Mâþa-i dusã de acasã,
ªoarecii joacã pe masã:
Chiþ-chiþ-chiþ!
Chiþ-chiþ-chiþ!

Unde-i mâþa sã ne vadã
Cã am luat casa în pradã?
Chiþ-chiþ-chiþ!
Chiþ-chiþ-chiþ!
Mâþa-i dusã în cãmarã,
Noi suntem stãpâni în þarã!
Chiþ-chiþ-chiþ!
Chiþ-chiþ-chiþ!