Rilã-iepuraºul gri
Are a vã povesti

Cum a ronþãit bomboane
ªi alune ºi batoane!

El ºtia de la pãrinþi
Despre peria de dinþi,

Despre pastã ºi spãlat
Însã nici nu i-a pãsat!

Cum n-a fost ascultãtor,
Azi îl doare-un dinþiºor.

Morcovi dac-ar fi mâncat
De durere-ar fi scãpat!