Ciorãpei de lânã moale,
Bunicuþa croºeteazã.
Bondocel, pisoiul leneº,
Stã pe sobã ºi viseazã

C-a furat un ghem de lânã,
Curios, l-a deºirat,
Pânã l-a vãzut bunica!
Oare ce s-a întâmplat?

Încurcat de-atâtea fire,
Mieuna pe o saltea.
Vine buna ºi îl ceartã:
Mãi, Bondoc, eºti mâþã rea!