În ograda grãdiniþei
Pãrãsit de astã toamnã,
Sub zapadã ºi sub ploi,
Stratul florilor ne-ndeamnã.
„Avem sape mici ºi greble,
Hai sã semãnãm ºi noi”.
Lopãþelele mãrunte
Muºcã-n strat ca într-un munte,
Greblele, scrâºnind, cu rândul,
Piaptãnã în lung pãmântul
ªi dezgroapã cãrãbuºi
Dintre bulgãri jucãuºi.