Cu bunicul ºi bunica
Am fost astãzi la plimbare.
Unde mergem împreunã?
S-adunãm un pic de soare!

De ce spui aºa bunico?
Soarele nu se adunã!
Doar în ochiºorii mei
El nicicând n-o sã apunã!

Ne plimbãm în parc, cãci iatã!
Toamna caldã ºi-nsoritã
Se sfârºeºte ºi îndatã
Vine iarna zgribulitã!