Tatã, de ce toþi copiii
Au bunici mai mulþi ca mine?
Oare eu n-am fost cuminte
Sau nu ºtiu sã numãr bine?

Azi mi-a povestit mãmica
De bunicul de la þarã
Cã-i plecat în cer ºi poate
Doar în vis o sã aparã!

Stau ºi mã întreb adesea
Chiar de sunt cam mititel
Oare-o fi ºtiind bunicul
Cã mai are-un nepoþel?