Dragul meu, Înger pãzitor,
Mama îmi spune mereu,
Sã te chem în ajutor,
Atunci când îmi este greu.

„- Sã nu uiþi, copilul meu,
Îmi spune mama, în fiecare searã,
Îngeraºul este de la Dumnezeu,
Tu doar cheamã-l ºi el o sã aparã.

ªi, dragul mamei copilaº,
Continuã mama, cu glas duios,
Când îl chemi pe Îngeraº,
Tu sã-i mulþumeºti pios

Pentru cã eºti cuminte ºi frumos,
Pentru cã iubeºti ºi eºti iubit,
Cã eºti mare, sãnãtos
ªi creºti fericit.”

De aceea, Îngeraºul meu,
Te chem, acum, in preajma mea,
Sã vã mulþumesc þie ºi lui Dumnezeu,
Aºa cum m-a învaþat mama.