Cu dragoste oricine sã slujeascã,
Spunea Iisus în pilda sa:
Stãpânul sluga sã-ºi iubeascã,
Precum sutaºul o fãcea.

Dar în zadar! Cuvântul se zdrobeºte
De zidul de sutaºi nesãþios,
Ce pe sãrman îl asupreºte,
ªi printre legi îl bate nemilos!

Stãpân sau slugã te numeºti,
Nimic nu iei de pe pãmânt;
Doar o osândã îþi gãteºti,
Ce te coboarã în mormânt.