Tare sunt ocupatã
Toatã ziua-n livadã.

Nu-mi vãd capul de trebi
Printre fructe ºi ierbi.

Ieri la ora ºase,
S-a copt o cireaºã;

În zorii de sâmbãtã,
S-a nãscut o vânãtã;

Azi noapte la trei,
A venit pe lume un ardei;

Într-altã noapte, acum vreo lunã,
Au rãsãrit ridichile, bineînþeles de lunã;

Pentru mâine, la ora ºapte,
Caisele au anunþat cã vor fi coapte;

Dar ºi mai devreme, în zori,
Au rândunelele orã de zbor;

Puþin mai târziu, pe la ora opt,
Un piersic întreg va fi copt;

Apoi, pe la ora zece,
E programat un dovlece;

La ora unsprezece, niºte cãpºuni,
La douãsprezece, pepenii cei mai buni,

La unu merele,
La douã perele,
La patru-s cu struguri pline ciuberele,

La cinci, gutui,
La opt, prune albãstrui,
La nouã nucile n-am un’ sã le mai pui,

ªi asta-i din greu numai prima parte:
Apoi trebuie sã le mãnânc pe toate.