Am visat cum astã-noapte
Eu mâncam cireºe coapte!

ªi când s-a fãcut luminã,
Bunul, iute, din grãdinã,

Mi-a adus un coº întreg!
Voiam eu sã le culeg!

Pe furiº deci m-am urcat
În cireºul încãrcat.

ªi gustând din rodul care
Stãtea-mbujorat la soare,

Cea mai dulce aventurã
S-a sfârºit la mine-n gurã!

S-a-ntâmplat sã n-am habar
Ce e un cireº amar!