Iar e toamnã. Zile calde.
Frunza ruginie cade.
Frumuºel cei mici se spalã
ªi se duc cuminþi la ºcoalã.

Maica în ghiozdan le pune
Câte douã mere bune
ªi creioane, cãrþi, caiete
ªi le dã în mâini buchete.

Eu sunt mic, rãmân acasã,
Vreau sã plâng, cã nu mã lasã…
ªi-mi aduce mama mie
Mere mari, o farfurie.

Însã ce sã fac cu ele?
Fie chiar sã-mi dea ºi-o poalã.
Eu vreau douã, douã mere,
Dar sã le mãnânc la ºcoalã.