Dintr-un rest de prãjituri,
Nelu face firmituri.
Mama-l vede ºi-l întreabã:
– Iar nu eºti copil de treabã,
Nelule, ºi-mi faci gunoi?…
Cum fu vorba între noi?
– Vorba noastrã? Stai sã-þi spun
Ca sã vezi cum o þin minte:
Sã mã fac tot mai cuminte
ªi mai harnic ºi mai bun!
– ªi de ce îmi faci gunoi?
– Pentru vorba dintre noi:
Eu acum fac firmituri
Pentru puii rândunicii,
Ca sã aibã ºi ei, micii,
Azi, la masã, prãjituri!…