Iarnã, iarnã, eºti frumoasã
Cu zãpadã ºi geroasã
Zãpadã de nu ar fi
Copiii nu te-ar iubi

Iarnã, iarnã, te iubim
Zãpadã multã dorim
Zãpadã sã ne jucãm
ªi cu sãnii sã ne dãm

Iarnã noi îþi mulþumim
Iarnã mult noi te iubim
De eºti blândã sau geroasã
Pentru noi eºti tot frumoasã