Eu sunt Iarna geroasã
Aduc mult frig in casã,
Chiciurã pe pomi ºi ceaþã,
Desenez ºi flori de ghiaþã.

Eu alung iarna cea grea,
Inverzesc toatã pãdurea,
Pãsãrile ciripesc,
Primãvara mã numesc.

Eu sunt Vara cãlduroasã,
Sunt o fatã bucuroasã,
Cu cireºe la urechi,
Copiii joacã perechi.

Eu aduc roade bogate
Fructe multe ºi sortate,
Flori ºi frunze veºtejesc,
Toamna eu mã numesc.