Zi de varã

S-a oprit un rândunel
Pe butoiul plin cu apã,
Arde soarele inel
Raza lui pãmântu-l crapã.

Albinuþe aurii
Strâng din mierea fermecatã,
Pãpãdia în câmpii
Tremurã nevinovatã.

Cucul în pãdure-acum
Cântã pânã rãguºeºte
ªi-n ceardacul de la drum
O muºcatã înfloreºte.

Un motan cu ochii verzi
Ia smântâna de la oale,
De pe coaste vin cirezi
Coborând în sat agale.

Frunza-n mãrul secular
Despre dor îmi povesteºte,
Peste crâng de-asupra iar
Un nor alb, pufos, pluteºte.

Un arici stã tupilat
Sub frunzele mari de brustur,
Pare cã-i puþin speriat
C-a vãzut în zbor un flutur.

Un cãþel mic ºi sîrmos
Face-n curte gãlãgie
Cã ar vrea ºi el un os
Prânzu-mbelºugat sã-i fie.

Gãlbenea în lan de flori
Cu petala ei lucioasã
Se fãleºte la surori
Cã ar fi cea mai frumoasã.

Un trifoi sus în zãvoi
Frunzele vrea sã îi numãr
De-l gãsesc cu patru foi
Pot de-acuma sã nu sufãr.

Bradul verde ºi semeþ
Lasã conurile vamã,
Un copil cu pãrul creþ
Plânge aprig dupã mamã.

Vântu-adie potolit
Peste câmpul plin de floare
Fânul crud este cosit
Dimineaþa pe rãcoare.

Sus în nuc, un mic scatiu
Cântã-ntr-una viersul dulce
ªi tiptil, fãrã sã ºtiu,
Gândul în poveºti mã duce!