Frigul pleacã, ziua creºte,
Natura se dezmorþeºte,
Vântul cald adie-n þarã
Este iarãºi Primãvarã.

Strãluceºte soarele
ªi se coc cireºele,
Iarba pe islazuri creºte
Vara imediat soseºte.

Pomii sunt de fructe plini
Aºezate în ciorchini,
Strugurii se coc în vie,
Vine Toamna ruginie.

Zboarã pãsãri zgribulite
Spre meleaguri însorite,
Pe la coºuri iese fum
Semn cã Iarna e pe drum.