Sã punem soare în loc de ceaþã
Sã punem vântul cald în loc de gheaþã
Iar în copaci , sãtui de geruri grele,
Sã punem frunze, flori ºi rândunele.

Sã punem la arat tractoare
Sã punem oameni harnici pe ogoare
ªi inspiraþi de cei strãbuni
Sã punem vite pe pãºuni.

Sã punem dragoste ºi bucurie
Sã punem pace, liniºte ºi armonie
Voioºi, încrezãtori ºi cu speranþã
Sã punem dragoste de viaþã.