Exista multe poziþii pentru alãptare. Este indicat ca mama sã schimbe des poziþiile de alãptat, pentru a goli sânul mai eficient.

I. Pozitii clasice

a) Poziþia culcatã, lateral

Se recomandã în caz de cezarianã, epiziotomie, noaptea
In imagine: poziþia culcatã la sugarul mai mare, care a învãþat sã sugã corect.

b) Poziþia în ºezut sau leagãn

Se recomandã la nou-nãscuþii la termen, sãnãtoºi.

II. Alte pozitii

a) Poziþia sub braþ

Se recomandã în caz de cezarianã, pentru a trata un canal galactofer  blocat, dificulþi în punerea la sân, mamelon scurt, premature.


b) Poziþie transversalã

– cu braþul de partea opusã sânului din care alãpteazã

– se recomandã  în caz de debit mare de lapte, mamelon scurt.

c) Poziþia „faþã în faþã”

Este eficientã mai ales pentru copiii cu defecte ale cavitãþii bucale.


III. Pozitii aparte

a) Poziþia inversã

b) Poziþia în picioare