Numele Cristian si Cristi(a)na stau in legatura cu numele lui Hristos (Cristos, Christos) si cu denumirea de crestin, fiind atribuite cu precadere celor nascuti de Craciun sau in apropierea Craciunului. Formele moderne par sa aiba la baza mai ales numele latine Christianus si Christiana (formele grecesti sunt Christianos si Christina). Din aceeasi familie onomastica fac parte la noi vechile Carstian, Carstiana, Carstea, Cristel, Cristea, Cristache, Hristea (la aromani: Hristu), Hristache, Hristina, Hristiana etc. Diminutivele cele mai frecvente sunt Cristi si Cristinel (uneori grafiate, dupa model apusean, Christi/Christinel), aplicabile ambelor sexe. In vechime erau mai numeroase decat astazi compuse ca Cristofor, Hristofor, Cristodor, Hristodor, de provenienta greceasca.

Iisus Cristos este figuracentralã a creºtinismului. Conform tezei tradiþiei, care este acceptatãîn general ca adevãr istoric, Iisus s-a nãscut pe la 4 î.Hr. înBethleem Efrata, ºi a fost rãstignit pe la 31 d.Hr . Credinþa ºitradiþia creºtinã spun cã Iisus a înviat ºi s-a înãlþat la ceruri,revenind alãturi de Dumnezeu-tatãl. Conform credinþei ºi tradiþieireligioase creºtine, Iisus Hristos este Mesia (Unsul lui Dumnezeu)prevestit de profeþii evrei ai Vechiului Testament.