Dormi nani dormi puiºor,
Umbre se-adunã-n pridvor,
ªi din grãdinã prin geam
Luna-þi zambeºte pe-un ram,
Iatã nu-i nimeni pe drum,
Pãsãri ºi flori dorm-acum,
ªi cantã-un greier de dor,
Dormi nani dormi puiºor,
Uºor, uºor.

In somnul tãu ai deschis
Poarta de aur din vis,
Din prag te cheamã-un pitic,
Cu barba de borangic,
Vrea sã-þi arate-un rãþoi,
Trei ursuleþi cu blãni moi,
ªi un motan vanãtor,
Dormi puiul mamii uºor,
Uºor, uºor.