Vin piticii prin perete
Hai la nani! Dormi bãiete!
Patul moale ºi curat
Te aºteaptã! Nu-i pãcat
Cã nu vrei sã dormi deloc?
Bat la uºã: Cioc, cioc, cioc!
Visele ºi cu Moº Ene
Sã þi se strecoare-n gene.
Somn uºor ar vrea sã-þi spunã
Noapte bunã! Noapte bunã!