Etichetă casa

Vremea bunicii, a mamei sau a mea?

Trãim vremuri grele. Fiecare generaþie aude aceste cuvinte ºi este sau nu de acord cu ele. Ar fi bine sã nu le auzim, sau cel puþin sã nu le dãm dreptate pentru cã viaþa noastrã nu este grea, ci frumoasã… Continuă lectura →

Biserica, o casa a tuturor familiilor

“Fecioara astãzi pe Cel mai presus de fiinþã naºte,/ ªi pãmântul peºtera Celui neapropiat aduce;/ Îngerii cu pãstorii slavoslovesc/ ªi magii cu steaua cãlãtoresc; / Cã pentru noi S-a nãscut Prunc tânãr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci.” Aºa ne vesteºte… Continuă lectura →

© 2024 Nou Născuți